Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/mario2/domains/bestconsulting.pl/public_html/inc/connect.php on line 7
Sobota, 19 października 2019 

Tematy proponowanych szkoleń na rok szkolny 2014/2015

    

L. p.

Tytuł

Dla kogo

Liczba godzin

1.

Zbieranie informacji o pracy nauczyciela

Dyrektorzy, rady pedagogiczne

2-3*

2.

Aktywizujące metody pracy z uczniem słabym

Rady pedagogiczne, nauczyciele

2-3*

3.

Odpowiedzialność każdego członka rady pedagogicznej za osiągnięte przez uczniów klasy VI wyniki sprawdzianu

Rady pedagogiczne

2-3*

4.

Odpowiedzialność wszystkich nauczycieli za osiągnięcia uczniów z egzaminu gimnazjalnego

Rady pedagogiczne

2-3*

5.

Każdy potrafi przygotować ciekawą prezentację

Rady pedagogiczne z podziałem na grupy, nauczyciele

2-3*

6.

Komunikacja społeczna w szkole

Rady pedagogiczne

2-3*

7.

Uczeń słaby? Czy zniechęcony do nauki?

Rady pedagogiczne, nauczyciele

2-3*

8.

Jak pracować z uczniem zdolnym?

Rady pedagogiczne, nauczyciele

2-3*

9.

Żeby zadanie domowe było przyjemnością.

Rady pedagogiczne, nauczyciele

2-3*

10.

Wpływ nauczyciela na osiągane przez uczniów wyniki

Rady pedagogiczne, nauczyciele

2-3*

11.

Każdy może zostać skutecznym wychowawcą

Rady pedagogiczne, wychowawcy

2-3*

12.

Porozumienie wychowawcy klasy z rodzicami

Rady pedagogiczne, wychowawcy

2-3*

13.

Etyka zawodu nauczyciela

Rady pedagogiczne

2-3*

14.

Jak budować autorytet nauczyciela?

Rady pedagogiczne

2-3*

15.

Jak nauczyć uczniów uczenia się?

Rady pedagogiczne, wychowawcy

2-3*

16.

Doskonalenie umiejętności autoprezentacji

Rady pedagogiczne

2-3*

17.

Wszyscy mówimy po angielsku (cykl spotkań)

Grupy nauczycieli (do 9 osób)

2-3*

18.

Ciekawa lekcja wychowawcza – od kogo to zależy?

Rady pedagogiczne, wychowawcy

2-3*

19.

Pedagogizacja rodziców – jak to robić skutecznie?

Rady pedagogiczne, rodzice, wychowawcy

3-5*

20.

Analiza wyników sprawdzianu klas VI SP

Rady pedagogiczne

3-5*

21.

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego (kto miał wpływ na wyniki oraz jak postępować, by osiągnąć wyższe)

Rady pedagogiczne

3-5*

22.

Nauczyć uczniów uczyć się efektywnie

Rady pedagogiczne, wychowawcy

2-5*

23.

Fundusze na działania edukacyjne - jak je zdobyć?

Dyrektorzy, nauczyciele

2-3*

24.

Przygotowanie uczniów do egzaminów zewnętrznych jako zadanie całej kadry pedagogicznej.

Nauczyciele, rady pedagogiczne

2-5*

25.

Jak korzystać z wyników egzaminów zewnętrznych do pracy dydaktycznej nauczycieli

Rady pedagogiczne, nauczyciele

2-5*

26.

Jak skuteczniej uczyć matematyki?

Nauczyciele matematyki

2-5*

27.

Realizacja innych zadań szkoleniowych wynikających z potrzeb środowiska

 

2-5* 

28.

Efektywna komunikacja 

Rady pedagogiczne, wychowawcy

2-5*  

29. MBTI jako narzędzie poznawcze

Rady pedagogiczne, wychowawcy

2-5*

30. Jak nie dopuścić do wypalenia zawodowego

Rady pedagogiczne, wychowawcy

2-5*

31. Zarządzanie sobą w czasie

Rady pedagogiczne, wychowawcy

2-5*

32. Stres i techniki jego redukcji

Rady pedagogiczne, wychowawcy 

2-5*

33. Metody coachingowe w pracy z młodzieżą

Rady pedagogiczne, wychowawcy

2-5*

34. Techniki kreatywności

Rady pedagogiczne, wychowawcy

2-5*

35. Techniki pamięciowe

Rady pedagogiczne, wychowawcy

2-5*

36. Skuteczna prezentacja

Rady pedagogiczne, wychowawcy

2-5*

37. Praca z trudnym rodzicem

Rady pedagogiczne, wychowawcy

2-5*

* możliwość zwiększenia liczby godzin i tematów w zależności od potrzeb

 

CENA

Grupa do 20 osób – 200 zł za 1 godzinę lekcyjną.

Grupa od 21 do 30 osób – 250 zł 1 godzinę lekcyjną.

Kontakt
Niepubliczna Placówka
Doskonalenia Nauczycieli
BEST CHOICE CONSULTING

80-177 GDAŃSK
ul. Storczykowa 7d/2
tel 58 686 33 11
tel. 607 05 37 47
biuro@bestchoice.com.pl

Archiwum